S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
       
automobilove oleje

motocyklove oleje

darcek

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Sortiment neustále dopĺňame. Všetky ceny sú uvedené ako koncové.

Počítadlo návštev
Web Counter

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky internetového obchodu www.MOTORMAX.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

 • Nákup prostredníctvom internetového obchodu www.motormax.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že budú dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky.

Objednaním tovaru z www.motormax.sk dáva zákazník súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci / dodávateľ:

Ladislav Bartoš
Lipová 883/10
053 11  Smižany
IČO: 46504176
DIČ: 1076743173, nie sme platcami DPH
e-mail: info@motormax.sk

Kupujúci / zákazník:

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou tovaru zo stránky www.motormax.sk vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar:

Produkty nachádzajúce sa v ponuke internetového obchodu www.motormax.sk, prípadne individuálne produkty na základe cenovej ponuky.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.motormax.sk, prípadne tovar ponúknutý predávajúcim v cenovej ponuke.
Tovar si môžete objednať správnym vyplnením objednávky v internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese info@motormax.sk alebo telefonicky).

Predávajúci nezodpovedá za správnosť výberu tovaru pre Vaše vozidlo. V prípade nejastnosti pri výbere nás kontaktujte na email info@motormax.sk. Obrázky produktov môžu mať len ilustračný charakter.
Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky.
Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcou a predávajúcou stranou.

Objednávka tovaru musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Kompletnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ), len územie SR
 • Telefónne číslo a email
 • Presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Spôsob úhrady za tovar (dobierka)
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru (Slovenská pošta)

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

 • IČO a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti
 • Kontaktnú osobu
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar odpovedajúcemu opisu, množstve, kvalite a termíne za dohodnutú cenu, zvýšenú o prepravné náklady.
 • ku každej objednávke zaslať kupujúcemu faktúru/záručný list.
 • tovar riadne zabaliť aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.

Predávajúci má právo:

 • stornovať objednávku z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci musí danú skutočnosť bezodkladne oznámiť kupujúcemu a objednávka/časť objednávky sa stornuje, prípadne sa dohodne s kupujúcim na náhradnom plnení.

Kupujúci sa zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, vrátane transportných nákladov, podľa platných obchodných podmienok na území SR.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.
Kupujúci súhlasí so zaslaním informácie o expedovaní tovaru na email uvedený v objednávke. Kupujúci súhlasí so zaslaním dotazníka na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, ktorý bude slúžiť na spätnú odozvu a skvalitnenie služieb predávajúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so zaslaním dotazníka na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, informuje o tom predávajúceho (poznámkou v objednávke alebo e-mailom)

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade ak kupujúci neprevezme tovar predávajúci môže účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 20% ceny objednávky vrátane prepravných nákladov.

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar týmto spôsobom:

 • dobierkou pri prevzatí tovaru (cena dobierky  + 1.20 €)
 • platbou vopred prevodom na účet
 • platbou vopred platobnou kartou

Ku každej expedovanej zásielke bude kupujúcemu zaslaná faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.motormax.sk.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny spôsobu platby.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

DODACIE PODMIENKY

Predávajúci dodá tovar na území SR bez obmedzenia. Tovar s váhou do 2 kg je možné doručiť aj do európskych štátov.

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou).

 • Tovar so statusom "na sklade" bude dodaný kupujúcemu do 4 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
 • Tovar so statusom "na objednávku" bude dodaný kupujúcemu do 11-tich pracovných dní od potvrdenia objednávky.

Tieto lehoty platia pre zákazníkov na území SR. Pri zaslaní tovaru do ostatných krajín Európy sa dodacia lehota predlžuje o cca 2-4 prac. dni. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov bude reálna dodacia lehota dlhšia ako je uvedená pri tovare, kupujúci bude upovedomený na tento fakt a môže sa rozhodnúť či na tovar počká, alebo objednávku stornuje.

Pri platbe vopred dodacia lehota začína plynúť až okamihom pripísania platby na účet predávajúceho.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

 • 2.70 € pri zaslaní cez Slovenskú poštu ako balík/list (do hmotnosti zásielky max. 10kg).
 • 2.80 € (kuriér na POŠTU) alebo 3.40 € (kuriér na ADRESU) pri zaslaní prostredníctvom kuriérskej služby (Slovenská pošta).
 • pri objednávke tovaru nad 150 € je doručenie kuriérom zdarma.
 • 6.00 - 15.00 EUR pri zaslaní do ostatných krajín Európy ako doporučený list (do hmotnosti max. 2kg). Cena bude vypočítaná individuálne.

Spôsob platby:

 • 0.00 € platba vopred prevodom na účet
 • 0.00 € platba vopred platobnou kartou
 • 1.20 € DOBIERKA - platba v hotovosti pri preberaní tovaru

Balné je už zahrnuté v cene prepravy.

STORNO / DOPLNENIE OBJEDNÁVKY

Objednávku je možné stornovať zaslaním e-mailu na adresu info@motormax.sk, alebo telefonicky na čísle 0903 977 690.

Objednávku je možné doplniť kedykoľvek do doby doručenia e-mailu informujúceho odoslanie zásielky. Termín dodania sa posunie od objednania doplneného tovaru.

Všetky tieto zmeny je možné vykonať na adrese info@motormax.sk.

VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru kupujúcim podľa zákona (108/2000) § 12 ods.

 • Kupujúci tovar pošle predávajúcemu formou balíka, kuriéra alebo doporučeného listu na vlastné náklady, NIE NA DOBIERKU. Po dohode je možné tovar vrátiť aj osobne na adrese predávajúceho. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a darčekom, ak bol k objednávke pribalený.

 • Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný:

  a) prevziať tovar späť,

  b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu tovaru alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

REKLAMÁCIE A SERVIS

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať na fakturačnú adresu predávajúceho aj podpísaný REKLAMAČNÝ PROTOKOL, v ktorom uvedie popis závady. V prípade reklamácie tovaru, ktorý je určený pre odbornú montáž, je potrebné potvrdenie z odborného servisu na špeciálny reklamačný protokol, ktorý Vám na vyžiadanie pošleme. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
Reklamovaný tovar musí byť kompletný.
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.
Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
Reklamácia darčekov a iného pribaleného tovaru, za ktorý kupujúci neplatil, nie je možná.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto článku VOP, ktoré sa riadi zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči Zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní Zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru a získania spätnej odozvy na skvalitnenie služieb predávajúceho) a podnikne všetky bežné opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi a zneužitím tretími osobami.

Dodávateľ získava a spracúva osobné údaje Zákazníka za účelom: uzavretia zmluvy, potvrdenia objednávky, vystavenia daňového dokladu – faktúry, doručenia tovaru, potvrdenia platby za tovar, potvrdenia dodania objednaného tovaru, evidencie objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

Za uvedeným účelom dodávateľ získava a spracúva tieto osobné údaje Zákazníka:

 • Kontaktné údaje – meno kontaktnej osoby, telefónne číslo (pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom), e-mail (pre potreby zaslania potvrdenia objednávky),
 • Fakturačné údaje - meno a priezvisko / obchodný názov, adresa trvalého bydliska/sídla, IČO, DIČ,
 • Údaje pre doručenie -  meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia,
 • Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru -  číslo občianskeho preukazu (ochrana Zákazníka - aby zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba), číslo OP je zaznamenané v dodacom liste (to neplatí pre zásielky na dobierku),
 • Údaje o objednávke - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií

Dodávateľ poskytne osobné údaje len týmto tretím stranám v uvedenom rozsahu:

 • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica - v rozsahu potrebného na doručenie tovaru: meno a priezvisko osoby, ktorá je určená k prevzatiu tovaru, dodacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa, číslo občianskeho preukazu (pri odovzdávaní už zaplateného tovaru).
 • Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika (služba Overené zákazníkmi portálu Heureka.sk) na účel zaslania dotazníka pre spätnú odozvu a skvalitnenie služieb predávajúceho. Poskytnutá bude e-mailová adresa Zákazníka. Ak s týmto kupujúci nesúhlasí tak informuje o tom predávajúceho (v poznámke pri uzavretí objednávky prípadne e-mailom)

Zákazník je povinný uvádzať len úplné a pravdivé údaje. Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti požadovať od Dodávateľa informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje, odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu, zablokovanie a vymazanie týchto osobných údajov.

Dodávateľ si vyhradzuje právo zverejniť osobné údaje Zákazníka, ak to vyžaduje zákon a v prípade nevyhnutnosti ochrany práv Dodávateľa a/alebo v prípade súdneho konania, nariadenia súdu alebo procesov na jeho webovej stránke v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Nákupom v internetovom obchode www.motormax.sk zákazník súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013  Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Zákazník udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu dodávateľovi.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

ZThkYmUxZW